Wolf

Bú bình
Mem đà nẵng
#85
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
Zalo 0395885094
 

Wolf

Bú bình
Mem đà nẵng
#86
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
cho mình xin sdt đi bác
 

Wolf

Bú bình
Mem đà nẵng
#87
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
Cho xin sdt đi bác . Zalo e 0393885094
 

Ku Lỳ

Bú bình
Mem đà nẵng
#88
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
Zalo 0352512513
 

No van de

Bú bình
Mem đà nẵng
#97
Có quen một em đi làm gái ở thành phố pleiku này. Em này làm ở nhà nghĩ Đường trần phú. Làm kín nên mình không thể share công khai được.
- Bạn nào cần hàng thì inbox cho mình nghe. Em nó sinh năm 1998 còn rất trẻ. Gái gốc gia lai luôn. Đang kẹt tiền nên em nó đi làm kiếm thêm thu nhập. Bạn nào cần hàng gái gọi gia lai thì pm mình share số điện thoại để hẹn em nó đi chơi.
Cho m xin số 0868875578
 
Top